Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Aktuelt

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har med virkning fra 14. mars 2024 fastsatt nye EØS-terskelverdier for 2024 til 2026. Terskelverdiene i anskaffelsesloven og de tilhørende forskriftene er avgjørende for blant annet kunngjøringsplikten og hvilke regler som gjelder for anskaffelsen.

les mer
Innlandet Fornybar AS

Innlandet Fornybar AS

Advokatfirmaet Thallaug har hatt gleden av å bistå Gudbrandsdal Energi Holding AS, Eidefoss AS og Nord-Østerdal Kraftlag SA med etableringen av Innlandet Fornybar AS. Partene forener sine solkraftsatsninger og investerer til sammen MNOK 600 i...

les mer
Hvem har ansvaret for alt vannet?

Hvem har ansvaret for alt vannet?

Hans’ pågående herjinger har gitt samfunnet og eiendomsbesittere store skader. Vi ser bilder av store materielle tap forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det det offentlige eller du som grunneier som skal bære ansvaret, både når det gjelder sikring i forkant og eventuelt økonomisk tap etter ødeleggelser?

les mer
Bør jeg skrive fremtidsfullmakt?

Bør jeg skrive fremtidsfullmakt?

Vi opplever at mange har lurer på hva en fremtidsfullmakt er og om de bør skrive en. Flere er også usikre på hva en slik fremtidsfullmakt eventuelt bør inneholde. Våre advokater kan hjelpe deg med å skrive en fremtidsfullmakt som er tilpasset dine behov og som har de riktige formkravene.

les mer
Husk å ta signeringsforbehold

Husk å ta signeringsforbehold

Av Mads Koppang, studentresepsjonist I en del avtaleforhandlinger er forutsetningen at man ikke er enige om noe før man er enige om alt. Dette har sammenheng med den norske modellen for avtaleslutning, med avtalefrihet og formfrihet for hvordan avtaler inngås og...

les mer
Enkeltpersoner feller de store på SOME

Enkeltpersoner feller de store på SOME

Facebooks og Instagrams bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring er ulovlig. Mange har fått med seg østerrikeren Max Schrems’ seier i 2020 om at EUs avtale med USA om overføring av europeeres personopplysninger til USA var ulovlig. EUs avtale med USA var...

les mer
Se opp for fallende istapper!

Se opp for fallende istapper!

Store deler av landet er dekket med snø, men opplever samtidig varierende temperaturer. Sammen medfører forholdene at det allerede i januar ikke er uvanlig å se fallende istapper og snøras fra ulike tak. Men hva hvis uhellet er ute og noen rammes av et takras?

les mer
Nye partnere i Thallaug

Nye partnere i Thallaug

Ingrid Sandberg og Arne Johan Dahl er partnere i Thallaug fra 1. januar 2023. Ingrid rykket opp fra å være advokat med flere års erfaring i firmaet. Arne Johan kom fra stilling som advokat hos Regjeringsadvokaten.

les mer
Får du ikke utbetalt lønn?

Får du ikke utbetalt lønn?

I noen situasjoner kan ansatte av ulike grunner oppleve at de ikke får utbetalt lønn. Lønnen er en arbeidstakers fremste interesse i et ansettelsesforhold, og noe de fleste er helt avhengig av for å kunne leve, og for å dekke sine daglige forpliktelser. Hvis en...

les mer
Irriterer du deg grønn

Irriterer du deg grønn

Et tre kan være estetisk flott, skjerme for innsyn og ha betydning for naturmangfoldet. Et tre kan imidlertid også ha mye løvfall, stenge for sol, lys og utsikt. At naboer har ulike syn på om en tre skal felles, er ikke et ukjent fenomen. Men når kan du kreve at treet...

les mer
Er det fritt frem å ferdes der man vil?

Er det fritt frem å ferdes der man vil?

Med høsten kommer høysesong for friluftsliv og mange trekker til skogs eller til fjells for å nyte naturen og den skiftende årstiden. Aktivitetene og mulighetene er mange, og allemannsretten gir oss stor frihet til å utøve hobbyene våre, også på eiendommer som...

les mer
Sameie, forening eller samvirkeforetak

Sameie, forening eller samvirkeforetak

Når to eller flere venner, hyttenaboer eller andre med felles interesser ønsker å gjøre noe sammen som krever en bankkonto, forlanger banken et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Da dukker spørsmålet opp: Hva slags samarbeidsform har vi etablert, eller hvilken samarbeidsform ønsker vi å etablere? Forening, sameie eller samvirkeforetak?

les mer
Stemmeregler på generalforsamling i aksjeselskap

Stemmeregler på generalforsamling i aksjeselskap

Aksjonærene i et aksjeselskap utøver sine eierrettigheter på selskapets generalforsamling. Aksjelovens utgangspunkt er at generalforsamlingen beslutter det et simpelt flertall av de avgitte stemmene har stemt for eller mot. Aksjonærer som representerer mer enn 50% av stemmene kan derfor, som hovedregel, fatte beslutninger som mindretallet må respektere. Selv om de ikke er enige.

les mer
Retten til eget bilde

Retten til eget bilde

Ingen kan gjengi eller vise offentlig et fotografi som avbilder en person uten først å ha innhentet samtykke fra den som er avbildet, det slår åndsverkloven § 104 fast. Vi «eier» altså alle retten til vårt eget bilde, også på sosiale medier og på nettet ellers.

les mer
Gaver og generasjonsskifte

Gaver og generasjonsskifte

Planlegger du å overføre større verdier til ett eller flere av barna? Familiehytta, familiebedriften eller odelsgården? Husk at voksne mennesker som ikke sitter i uskiftet bo, har all frihet til å yte gaver mens de lever, til den de måtte ønske.

les mer
Tinglysing – rettsvern

Tinglysing – rettsvern

De fleste har en tanke om at avtaler som gjelder fast eiendom bør tinglyses. Man hører også nevnt at det er viktig å skaffe rettsvern. Tinglysing er en rettsvernsakt. Men hvilket vern er det rettigheten din får når avtalen blir tinglyst?

les mer
Øystein Skurdal – ny advokat hos Thallaug

Øystein Skurdal – ny advokat hos Thallaug

Vi har gleden av å meddele at Øystein Skurdal er ansatt som advokat i Thallaug. Øystein Skurdal har jobbet som advokat siden 2015 og kommer fra stilling som partner i et annet advokatfirma. Han har bred prosedyreerfaring, og har jobbet spesielt med kontraktsrett,...

les mer
Drop down-fisjon av samvirkeforetak

Drop down-fisjon av samvirkeforetak

Skattedirektoratet tillater likevel ikke drop down-fisjon av samvirkeforetak Av: Advokat Tore Thallaug Drop down fisjon er tillatt for aksjeselskaper. Da innebærer en drop down-fisjon at et aksjeselskap («A AS») fisjonerer ut deler av sin virksomhet til et...

les mer
Skiløyper til glede og besvær

Skiløyper til glede og besvær

Vi er midt i vinterferietid, høysesong for bruk av alle Norges skiløyper. Men, hvilken rett har du egentlig til å ferdes på ski, og hvilken har man til å anlegge preparerte skiløype? Hvor omfattende er rettigheten din, og hva om noen ønsker å brøyte istedenfor å ha skiløype?

les mer
Drop down trekantfusjon

Drop down trekantfusjon

Samvirkeforetak kan skattefritt gjennomføre drop down trekantfusjon. NB!: Skattedirektoratet har i 2021 kommet med en uttalelse hvor de endrer den den oppfatning som nedenstående artikkel omhandler. Advokatfirmaet Thallaug har på vegne av...

les mer
Hvem har retten på sin side?

Hvem har retten på sin side?

Det er sommer og problemstillinger relatert til utmarksrettigheter tiltar hvert år på denne tiden. De siste årene har vi registrert et økende antall konflikter relatert til særskilt beiterettigheter og jakt. Der enkelte grunneiere har redusert antall dyr har enkelte...

les mer
Kan arbeidstaker pålegges å jobbe ekstra?

Kan arbeidstaker pålegges å jobbe ekstra?

Koronaviruset har satt spor i arbeidslivet på ulike måter, og flere virksomheter ønsker at arbeidstakere skal legge ned en ekstra arbeidsinnsats for å sikre videre drift. Selv om lovgiver ikke har kunne forutsett koronaviruset, har de gjennom arbeidsmiljøloven gitt arbeidsgiver en rett til å pålegge arbeidstaker arbeid utover det avtale på visse vilkår.

les mer
Kjøpe, selge eller restrukturere?

Kjøpe, selge eller restrukturere?

Visste du at Advokatfirmaet Thallaug i 2019 var rådgiver i mer enn 20 større transaksjoner, som hadde en samlet transaksjonsverdi på ca. 3 milliarder kroner? Vi bistod både lokalt og regionalt næringsliv, samt ledende nasjonale aktører som Coop Norge Eiendom,...

les mer
Ny advokatfullmektig i Thallaug

Ny advokatfullmektig i Thallaug

Vi ønsker velkommen til vår nye advokatfullmektig, Espen Enger Halvorsen. Espen Enger Halvorsen har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2019, og er nylig ansatt som advokatfullmektig i Thallaug. Espen har tidligere arbeidet som trainee hos oss, og...

les mer
Nye partnere i Thallaug

Nye partnere i Thallaug

Vi har gleden av å meddele at vi går inn i det nye året med to nye partnere. Bergsvein Træthaug Bergsvein Træthaug har arbeidet som advokat i Thallaug siden 2010. Han har også 10 års erfaring fra offentlig forvaltning. Træthaugs spesialområder er innenfor...

les mer
Når ny E6 skal bygges

Når ny E6 skal bygges

Et tilbygg på en bolig kan kreve omfattende byggesaksbehandling. Når det skal bygges ny E6 og bru over Lågen, kan byggearbeidet starte uten noen slik behandling.
Bygging av ny E6 er etter all sannsynlighet det største byggeprosjektet i Gudbrandsdalen i dette århundret. Prosessen så langt har gitt noen erfaringer.

les mer