Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Oddvar Myhren Møllerløkken

Hvem har ansvaret for alt vannet?

Hans’ pågående herjinger har gitt samfunnet og eiendomsbesittere store skader. Vi ser bilder av store materielle tap forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det det offentlige eller du som grunneier som skal bære ansvaret, både når det gjelder sikring i forkant og eventuelt økonomisk tap etter ødeleggelser?

Hvem har ansvaret for vannet?

Mediene presenterer stadig dystre budskap om ekstremvær og økende nedbørsmengder. Vi ser bilder av store materielle skader forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det kommunen eller du som grunneier?

Er lufta fri for alle?

Når du eier en eiendom, eier du da også luftrommet over denne – og i tilfelle hvor langt opp i lufta eier du? Eller er lufta fri for alle? Hva sier Høyesterett om eiendomsrettens utstrekning?

Å gjerde eller ikke gjerde…

Problemstillinger knyttet til inngjerding rundt fritidsboliger har hatt tiltagende hyppighet i år. Det bidrar til uenighet både mellom hytteeiere, mellom hytteeiere og dyreeier og mellom kommune og hytteeiere. Utgangspunktet etter grannegjerdeloven er at enhver har...

Skiløyper til glede og besvær

Vi er midt i vinterferietid, høysesong for bruk av alle Norges skiløyper. Men, hvilken rett har du egentlig til å ferdes på ski, og hvilken har man til å anlegge preparerte skiløype? Hvor omfattende er rettigheten din, og hva om noen ønsker å brøyte istedenfor å ha skiløype?

Hvem har retten på sin side?

Det er sommer og problemstillinger relatert til utmarksrettigheter tiltar hvert år på denne tiden. De siste årene har vi registrert et økende antall konflikter relatert til særskilt beiterettigheter og jakt. Der enkelte grunneiere har redusert antall dyr har enkelte...