Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Kristian Berg Tomren

Innlandet Fornybar AS

Advokatfirmaet Thallaug har hatt gleden av å bistå Gudbrandsdal Energi Holding AS, Eidefoss AS og Nord-Østerdal Kraftlag SA med etableringen av Innlandet Fornybar AS. Partene forener sine solkraftsatsninger og investerer til sammen MNOK 600 i...

Stemmeregler på generalforsamling i aksjeselskap

Aksjonærene i et aksjeselskap utøver sine eierrettigheter på selskapets generalforsamling. Aksjelovens utgangspunkt er at generalforsamlingen beslutter det et simpelt flertall av de avgitte stemmene har stemt for eller mot. Aksjonærer som representerer mer enn 50% av stemmene kan derfor, som hovedregel, fatte beslutninger som mindretallet må respektere. Selv om de ikke er enige.

Transaksjoner: Full fart i oljeskyggen

Koronapandemien har ikke bremset transaksjonsaktiviteten. Advokatfirmaet Thallaug har det siste halvåret vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner. Arbeidet har vært ledet av Kristian Berg Tomren og har blant annet omfattet bistand til:  Gausdal...

Transaksjoner 2020: Høy aktivitet i Innlandet

Advokatfirmaet Thallaug har så langt i 2020 vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner. Arbeidet har vært ledet av Kristian Berg Tomren og har blant annet omfattet bistand til: Coop Norge Eiendom AS i forbindelse med salg av Innlandsporten til Ragde Eiendom AS...

Kjøpe, selge eller restrukturere?

Visste du at Advokatfirmaet Thallaug i 2019 var rådgiver i mer enn 20 større transaksjoner, som hadde en samlet transaksjonsverdi på ca. 3 milliarder kroner? Vi bistod både lokalt og regionalt næringsliv, samt ledende nasjonale aktører som Coop Norge Eiendom,...