Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Artikler

Hvem har ansvaret for alt vannet?

Hans’ pågående herjinger har gitt samfunnet og eiendomsbesittere store skader. Vi ser bilder av store materielle tap forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det det offentlige eller du som grunneier som skal bære ansvaret, både når det gjelder sikring i forkant og eventuelt økonomisk tap etter ødeleggelser?

Fremtidsfullmakt

Vi opplever at mange har lurer på hva en fremtidsfullmakt er og om de bør skrive en. Flere er også usikre på hva en slik fremtidsfullmakt eventuelt bør inneholde. Våre advokater kan hjelpe deg med å skrive en fremtidsfullmakt som er tilpasset dine behov og som har de riktige formkravene.

Søksmål mot selskap som mangler stedfortreder

Alle selskaper skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. Dersom selskapet saksøkes, vil styreleder eller et styremedlem representere selskapet og motta forkynnelser på selskapets vegne. Men hva skjer med søksmålet hvis styret fratrer underveis?

Husk å ta signeringsforbehold

Av Mads Koppang, studentresepsjonist I en del avtaleforhandlinger er forutsetningen at man ikke er enige om noe før man er enige om alt. Dette har sammenheng med den norske modellen for avtaleslutning, med avtalefrihet og formfrihet for hvordan avtaler inngås og...

Enkeltpersoner feller de store på SOME

Facebooks og Instagrams bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring er ulovlig. Mange har fått med seg østerrikeren Max Schrems’ seier i 2020 om at EUs avtale med USA om overføring av europeeres personopplysninger til USA var ulovlig. EUs avtale med USA var...

Hvem har ansvaret for vannet?

Mediene presenterer stadig dystre budskap om ekstremvær og økende nedbørsmengder. Vi ser bilder av store materielle skader forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det kommunen eller du som grunneier?

Se opp for fallende istapper!

Store deler av landet er dekket med snø, men opplever samtidig varierende temperaturer. Sammen medfører forholdene at det allerede i januar ikke er uvanlig å se fallende istapper og snøras fra ulike tak. Men hva hvis uhellet er ute og noen rammes av et takras?