Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Artikler

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har med virkning fra 14. mars 2024 fastsatt nye EØS-terskelverdier for 2024 til 2026. Terskelverdiene i anskaffelsesloven og de tilhørende forskriftene er avgjørende for blant annet kunngjøringsplikten og hvilke regler som gjelder for anskaffelsen.

Nye regler for nedbemanning i konsern

Det er krevende økonomiske forhold for mange bedrifter i Norge, og flere må vurdere nedbemanning. Ved årsskiftet trer det i kraft nye regler for drøfting og oppsigelse for selskaper som inngår i konsern.

Hvem har ansvaret for alt vannet?

Hans’ pågående herjinger har gitt samfunnet og eiendomsbesittere store skader. Vi ser bilder av store materielle tap forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det det offentlige eller du som grunneier som skal bære ansvaret, både når det gjelder sikring i forkant og eventuelt økonomisk tap etter ødeleggelser?

Bør jeg skrive fremtidsfullmakt?

Vi opplever at mange har lurer på hva en fremtidsfullmakt er og om de bør skrive en. Flere er også usikre på hva en slik fremtidsfullmakt eventuelt bør inneholde. Våre advokater kan hjelpe deg med å skrive en fremtidsfullmakt som er tilpasset dine behov og som har de riktige formkravene.