Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Drop down-fisjon av samvirkeforetak

13. aug 2021 | Artikler

Skattedirektoratet tillater likevel ikke drop down-fisjon av samvirkeforetak

Av: Advokat Tore Thallaug

Drop down fisjon er tillatt for aksjeselskaper. Da innebærer en drop down-fisjon at et aksjeselskap («A AS») fisjonerer ut deler av sin virksomhet til et søsteraksjeselskap, hvoretter søsteraksjeselskapet umiddelbart fusjoneres inn i et nystiftet aksjeselskap som er heleid av A AS. Dette kan gjøres uten at det utløses skatt i A AS eller på aksjonærenes hånd.

Advokatfirmaet Thallaug fikk i 2020 innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet om at også samvirkeforetak kan gjennomføre en slik drop down fisjon, og gjennom det skattefritt flytte virksomheten ned i et aksjeselskap heleid av samvirkeforetaket.

Skattedirektoratet har nå på eget initiativ foretatt en ny vurdering, og kommet til motsatt resultat. Skattedirektoratet uttaler at det etter deres oppfatning ikke er grunnlag i ulovfestet rett for å akseptere en slik transaksjon uten beskatning.

Etter vår vurdering er Skattedirektoratets nye uttalelse svakt begrunnet. Uttalelsen har ikke betydning for vår klient, men vil være førende for nye transaksjoner som vurderes.

Skrevet av

Tore Thallaug

Advokat/partner