Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Tore Thallaug

Enkeltpersoner feller de store på SOME

Facebooks og Instagrams bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring er ulovlig. Mange har fått med seg østerrikeren Max Schrems’ seier i 2020 om at EUs avtale med USA om overføring av europeeres personopplysninger til USA var ulovlig. EUs avtale med USA var...

Sameie, forening eller samvirkeforetak

Når to eller flere venner, hyttenaboer eller andre med felles interesser ønsker å gjøre noe sammen som krever en bankkonto, forlanger banken et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Da dukker spørsmålet opp: Hva slags samarbeidsform har vi etablert, eller hvilken samarbeidsform ønsker vi å etablere? Forening, sameie eller samvirkeforetak?

Gaver og generasjonsskifte

Planlegger du å overføre større verdier til ett eller flere av barna? Familiehytta, familiebedriften eller odelsgården? Husk at voksne mennesker som ikke sitter i uskiftet bo, har all frihet til å yte gaver mens de lever, til den de måtte ønske.

Drop down-fisjon av samvirkeforetak

Skattedirektoratet tillater likevel ikke drop down-fisjon av samvirkeforetak Av: Advokat Tore Thallaug Drop down fisjon er tillatt for aksjeselskaper. Da innebærer en drop down-fisjon at et aksjeselskap («A AS») fisjonerer ut deler av sin virksomhet til et...

Drop down trekantfusjon

Samvirkeforetak kan skattefritt gjennomføre drop down trekantfusjon. NB!: Skattedirektoratet har i 2021 kommet med en uttalelse hvor de endrer den den oppfatning som nedenstående artikkel omhandler. Advokatfirmaet Thallaug har på vegne av...

Thallaug var hovedrådgiver i Glommen Mjøsen-fusjon

Rett før jul 2019 ble fusjonen mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA gjennomført. Vi er stolte over å ha vært partenes juridiske hovedrådgiver på fusjonsavtalen, gjennomføringen og implementering av fusjonen. Hos oss er det Tore Thallaug som har ledet...

Samboer gift deg

Den har vært smartere den som fire ganger har vært gift, enn den som har vært samboer med samme person gjennom hele livet.