Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Søksmål mot selskap som mangler stedfortreder

25. apr 2023 | Artikler

Alle selskaper skal ha et styre med ett eller flere medlemmer[1]. Dersom selskapet saksøkes, vil styreleder eller et styremedlem representere selskapet og motta forkynnelser på selskapets vegne[2]. Men hva skjer med søksmålet hvis styret fratrer underveis?

Dette spørsmålet behandlet Høyesterett nylig i sak HR-2023-288-U, der vi bistod ankende part. Lagmannsretten hadde avvist ankesaken fordi hele styret i ankemotparten hadde fratrådt. Høyesterett opphevet lagmannsretten kjennelse.

Høyesterett fastslo at bestemmelsen lagmannsretten hadde vist til, ikke ga hjemmel for å avvise saken som sådan[3]. Videre var Høyesterett enig med den ankende part i at manglende stedfortreder for saksøkte/ankemotparten ikke var en absolutt prosessforutsetning som kunne føre til avvisning. Det ville i så fall gitt selskaper mulighet til å unndra seg søksmål ved å unnlate å oppfylle plikten til å ha et styre.

Lagmannsrettens kjennelse ble dermed opphevet, og behandlingen av saken fortsetter uten stedfortreder hos ankemotparten inntil det «måtte oppstå en fraværssituasjon som gir grunnlag for å avslutte saken»[4].

Den ankende part var bistått av advokat Wilhelm Hopen.

Artikkelforfatter: Ingrid Sandberg

[1] Aksjeloven § 6-1
[2] Tvisteloven § 2-3 og § 2-5, jf. domstolloven § 191
[3] Tvisteloven § 29-12
[4] Fristforsømmelse eller møtefravær, som kan lede til fraværsdom, jf. tvisteloven §§ 16-6 – 16-8 og § 16-10

Skrevet av

Ingrid Sandberg

Advokat/partner