Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Drop down trekantfusjon

25. sep 2020 | Artikler

Samvirkeforetak kan skattefritt gjennomføre drop down trekantfusjon.

NB!Skattedirektoratet har i 2021 kommet med en uttalelse hvor de endrer den den oppfatning som nedenstående artikkel omhandler.

Advokatfirmaet Thallaug har på vegne av klient innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om skattefri omstrukturering av et samvirkeforetak.

Av: Advokat Tore Thallaug

For aksjeselskap har det lenge vært godtatt at en del av et aksjeselskap skattefritt kan flyttes ned til et heleid datterselskap ved å gjennomføre en totrinns transaksjon – noen ganger benevnt som «drop down fisjon», «drop down trekantfusjon» eller bare «drop down». Alle parter i en slik transaksjon er aksjeselskap.

«Drop down» har ikke tidligere vært prøvd for samvirkeforetak, fordi det innebærer fusjon av samvirkeforetak og aksjeselskap. Skattefri fusjon av samvirkeforetak og aksjeselskap har lenge vært mulig hvor et heleid aksjeselskap fusjoneres opp i mor som er et samvirkeforetak. En fusjon hvor overtakende selskap er et aksjeselskap har ikke vært prøvd.

Advokatfirmaet Thallaug har nå argumentert for, og fått gjennomslag hos Skatteetaten for, at det på ulovfestet grunnlag er mulig med «drop down» for samvirkeforetak.

***

Vi i Advokatfirmaet Thallaug har bistått samvirkeforetak, i alle størrelser, i mange tiår. Samvirkeforetak er en selskaps- og samarbeidsform som også egner seg godt utenfor primærnæringene. Investeringsfondene i det amerikanske The Vanguard Group, som håndterer investeringer i størrelsesorden 6200 milliarder USD, er organisert som et samvirkeforetak.

Kontakt: tt@thallaug.no

Skrevet av

Tore Thallaug

Advokat/partner