Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

3. apr 2024 | Artikler

Nærings- og fiskeridepartementet har med virkning fra 14. mars 2024 fastsatt nye EØS-terskelverdier for 2024 til 2026. Terskelverdiene i anskaffelsesloven og de tilhørende forskriftene er avgjørende for blant annet kunngjøringsplikten og hvilke regler som gjelder for anskaffelsen.

I klassisk forskrift er den nye terskelverdien for statlige myndigheters vare-, tjeneste-, plan- og designkontrakter nå satt til MNOK 1.49, mens den for kommuner, fylkeskommuner og andre oppdragsgivere er satt til MNOK 2.3. For bygge- og anleggskontrakter er den nye terskelverdien på MNOK 57.9 for alle oppdragsgivere.

I forsyningssektoren er den nye terskelverdien på MNOK 4.6 for vare-, tjeneste-, plan- og designkontrakter, og for bygge- og anleggskontrakter også her på MNOK 57.8. For konsesjonskontraktene er terskelverdien satt til MNOK 57.8 for alle kontrakter.

Den nasjonale terskelen er ikke endret og forblir dermed fremdeles på MNOK 1.3. Anskaffelser på under kroner 100 000 er helt unntatt fra regelverket.

Terskelverdiene oppgis alltid eksklusive merverdiavgift.

Advokatfirmaet Thallaug bistår både oppdragsgivere og leverandører på alle stadier av en offentlig anskaffelse. Vår kontaktperson for anskaffelsessaker er advokat Aslak Runde

Skrevet av

Aslak Runde

Advokat/partner (H)