Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Bør jeg skrive fremtidsfullmakt?

2. mai 2023 | Artikler

Hva er en fremtidsfullmakt? Og hvorfor bør jeg skrive en?

Kort fortalt er en fremtidsfullmakt et dokument som sikrer at du selv kan bestemme hvem som skal ivare ta dine interesser hvis det kommer en dag der du selv ikke er i stand til det.

Det kan være et behov som oppstår som følge av alderdom, sykdom eller ulykke.

Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Men, hvorfor bør jeg skrive en fremtidsfullmakt? Jeg har jo allerede skrevet et testament?

Hovedforskjellen på et testament og en fremtidsfullmakt er at et testament gjelder etter egen død, og gjelder som hovedregel fordeling av verdier.

En fremtidsfullmakt gjelder mens du lever.

Typiske spørsmål som kan dukke opp er spørsmål om hvor jeg skal bo, hvem skal bo i huset jeg eier, eller om det er behov for å fordele verdier på barn som trenger hjelp i sin livssituasjon. Det kan også være mer dagligdagse gjøremål som å disponere kontoen for å betale regninger eller andre praktiske ting.

En fremtidsfullmakt gir myndighet til noen du stoler på og har tillitt til at kan gjøre de riktige valgene for deg, hvis du havner i en situasjon hvor du ikke lenger selv kan gjøre rasjonelle valg.

Hvis du ikke har skrevet fremtidsfullmakt, vil Statsforvalteren kunne utnevne en verge, gjerne en nærstående. Vesentlige avgjørelser vil vergen måtte be om Statsforvalterens godkjennelse av. Dette slipper man med fremtidsfullmakt.

Hvordan skriver man en fremtidsfullmakt, og hva bør den inneholde?

Våre advokater kan hjelpe deg med å skrive en fremtidsfullmakt som er tilpasset dine behov og som har de riktige formkravene.

Fremtidsfullmakten kan omhandle økonomiske og personlige saker. Den kan være vid eller snever, og du kan oppnevne én eller flere fullmektiger.

En fremtidsfullmakt er et viktig dokument, og lager du det feil er det for sent å endre det når dine nærmeste skal ta det i bruk.

Vi gir deg råd og svarer på spørsmål slik at dine interesser blir best ivaretatt.


Du finner mer informasjon om fremtidsfullmakter, hos Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/fremtidsfullmakt/

Skrevet av

Tove Alsvik

Markedskonsulent/sekretær