Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Bergsvein Træthaug

Usikker på om du må søke før du bygger?

Det er mye du kan gjøre på egen eiendom uten å sende byggesøknad, selv om hovedregelen i plan- og bygningsloven er at byggetiltak krever søknad og tillatelse. Unntakene er fine for den som har mer lyst til å bruke tid på å bygge enn å søke. Her er noen eksempler på...

Når ny E6 skal bygges

Et tilbygg på en bolig kan kreve omfattende byggesaksbehandling. Når det skal bygges ny E6 og bru over Lågen, kan byggearbeidet starte uten noen slik behandling.
Bygging av ny E6 er etter all sannsynlighet det største byggeprosjektet i Gudbrandsdalen i dette århundret. Prosessen så langt har gitt noen erfaringer.