Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Å gjerde eller ikke gjerde…

29. sep 2021 | Artikler

Problemstillinger knyttet til inngjerding rundt fritidsboliger har hatt tiltagende hyppighet i år. Det bidrar til uenighet både mellom hytteeiere, mellom hytteeiere og dyreeier og mellom kommune og hytteeiere.

Utgangspunktet etter grannegjerdeloven er at enhver har rett til å sette opp gjerde rundt sin eiendom. Men, det er ikke slik, som mange tror, at du av den grunn bare kan sette opp et gjerde for å hindre for eksempel beitedyr i å komme inn på eiendommen din – eller inn på trappa di.

For det første bør du alltid sjekke med kommunen der hytta ligger. Ofte er det regulert om det er tillatt å gjerde, og om det i så fall er kun et begrenset areal du kan gjerde inn. Det kan også være bestemmelser i forhold til type gjerde, blant annet ut fra hensyn til dyrevelferd, men også ut fra rene estetiske hensyn. Ved fritidsbebyggelse i regulerte områder er det ofte ikke ønskelig med gjerde av hensyn til både beiteinteresser, men også allmennhetens friluftsinteresser.

Det kan også være lokale forhold som kan være bestemmende, eksempelvis lokal sedvane. Dette er det ikke alltid like enkelt å finne ut av, men om du tar kontakt med den lokale grunneier eller kommunen så vil du som oftest kunne få et svar. I enkelte tilfeller bør du kontakte advokat for å gjøre nærmere undersøkelser.

Det kan i mange tilfeller være mulig å få satt opp et gjerde etter søknad. Dersom du setter opp et gjerde i et område hvor det ikke er tillatt kan du risikere både kostnader med å ta ned gjerde igjen og bøter.

Advokatfirmaet Thallaug bistår jevnlig landbruket, kommuner og hytteeiere med problemstillinger i tilknytning til blant annet beiteretter, gjerdehold og grensetvister. Ta kontakt med oss dersom du har problemstillinger du ønsker å diskutere eller vurdere hvordan du skal håndtere.

Skrevet av