Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Irriterer du deg grønn

2. sep 2022 | Ukategorisert

Et tre kan være estetisk flott, skjerme for innsyn og ha betydning for naturmangfoldet. Et tre kan imidlertid også ha mye løvfall, stenge for sol, lys og utsikt. At naboer har ulike syn på om en tre skal felles, er ikke et ukjent fenomen. Men når kan du kreve at treet på naboens eiendom fjernes eller beskjæres?

Om det ikke foreligger en avtale mellom naboene som regulerer forholdet, har naboloven to bestemmelser som kan komme til anvendelse. «Trebestemmelsen» i naboloven § 3 og generalklausulen i naboloven § 2.

I henhold til «trebestemmelsen» er det tre vilkår som må være oppfylt for at en kan kreve at et tre på naboens eiendom felles eller beskjæres:

  1. Treet må stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på din eiendom enn en tredjedel av trehøyden. Er treet 6 meter høyt, må treet med andre ord stå maksimalt 2 meter unna ditt hus mv.
  2. Treet må være til skade eller særlig ulempe for deg. Enhver ulempe er med andre ord ikke tilstrekkelig. En må finne seg i bagatellmessige forhold.
  3. Treet må ikke ha særlig betydning for eieren eller naturmangfoldet på stedet.

Om en etter en konkret vurdering kommer til at «trebestemmelsen» ikke kommer til anvendelse, må spørsmålet om en kan kreve at et tre på naboens eiendom skal felles eller beskjæres avgjøres i medhold generalklausulen. Bestemmelsen oppstiller en skjønnsmessig tålegrense i naboforhold, og i motsetning til «trebestemmelsen» er det ikke et vilkår at treet er en viss avstand fra hus, hage mv. Det avgjørende er om treet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg.

Selv om du er av den oppfatning at naboen har et tre i strid med naboloven, bør du ikke ta saken i egne hender og felle eller beskjære treet selv. Tar du feil risikerer du både bøter og at naboen krever treet erstattet.

Advokatfirmaet Thallaug har lang erfaring med naborettslige problemstilling. Ta kontakt med oss dersom du har problemstillinger du ønsker å diskutere eller vurdere hvordan du skal håndtere.

Skrevet av