Som styremedlem eller daglig leder er det viktig å ha et bevisst forhold til de pliktene slike posisjoner innebærer, og det erstatningsansvaret som potensielt sett kan oppstå.