Av Mads Koppang, studentresepsjonist I en del avtaleforhandlinger er forutsetningen at man ikke er enige om noe før man er enige om alt. Dette har sammenheng med den norske modellen for avtaleslutning, med avtalefrihet og formfrihet for hvordan avtaler inngås og...