Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Hva er forskjellen på gave og forskudd på arv?

21. apr 2023 | Artikler

Hvis du gir hytte, bil eller penger til barna, er det enten gave eller forskudd på arv. Det er tilsynelatende ingen forskjell, verken for giver eller mottaker. Har du flere barn, er forskjellen likevel stor.

Heldigvis bestemmer vi selv hva som skal skje med det vi eier. Det er ingen plikt til å etterlate arv til etterkommerne, og det er heller ikke nødvendig å behandle barna likt.

Når det gis større gaver, er det likevel viktig å ha et bevisst forhold til om det som gis er gave eller forskudd på arv. Forskjellen knytter seg til om du vil at arvingene skal ta hensyn til ytelsen når arven etter deg skal fordeles. Selv om vi helst vil at gaver skal bli tatt godt imot og bli husket, skal de i den juridiske verden «bli glemt»; man skal ikke ta hensyn til gaver når dødsboet skal fordeles. Forskudd på arv skal man derimot ta i betraktning på det senere arveoppgjøret.

Eksempel: Dersom du har tre barn og gir det ene barnet kr 100 000 i forskudd på arv, skal de to andre barna på dødsboskiftet etter deg få kr 100 000 hver før det overskytende deles likt mellom alle tre. Er de 100 000 derimot en gave, skal man ikke ta hensyn til den ved fordeling av arven.

Det er opp til deg som giver å bestemme om noe skal være gave eller forskudd på arv. I den nye arveloven er det fastsatt en regel for forskudd på arv: mottakeren må gjøres kjent med at ytelsen vil bli avkortet i senere arv. Dette bør være skriftlig og også gjort kjent for de andre arvingene. 

Hvis man sitter i uskiftet bo, gjelder det egne regler.
For å unngå usikkerhet knyttet til om noe er gave eller forskudd på arv, bør det settes opp en skriftlig avtale, som involverer alle barna. Avtalen bør også regulere om et arveforskudd skal justeres i takt med endringen av penge- eller markedsverdien.

Advokatfirmaet Thallaug kan bistå med råd og gjennomføring, slik at arvetvister unngås. Vi hjelper deg også med testament.

Skrevet av

Bergsvein Træthaug

Advokat/partner