Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Se opp for fallende istapper!

26. jan 2023 | Artikler

Store deler av landet er dekket med snø, men opplever samtidig varierende temperaturer. Sammen medfører forholdene at det allerede i januar ikke er uvanlig å se fallende istapper og snøras fra ulike tak.

I år som i fjor risikerer publikum å gå gatelangs og se istapper falle og snø rase ned fra tak. I de fleste tilfeller oppstår det (heldigvis) ingen skader når dette skjer. Faren for skader er imidlertid overhengende og fra tid til annen inntreffer de.

I de tilfeller istappene eller snøen medfører en skade vil den skadelidte kunne stå i en posisjon til å kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av skaden. Hvorvidt den som eier bygningen er erstatningsansvarlig, avhenger av om vedkommende har opptrådt uaktsomt (uforsvarlig). Forhold som særlig vil bli vektlagt i en slik vurdering er om eier av bygningen

(i)    har advart om faren for at istapper og/eller snø kan falle ned, og
(ii)    har forsøkt å eliminere faren gjennom gode rutiner og tiltak.

Vi i Thallaug ber alle ta sine forhåndsregler, og ønsker en fortsatt god og trygg vinter.

Skrevet av