De fleste har en tanke om at avtaler som gjelder fast eiendom bør tinglyses. Man hører også nevnt at det er viktig å skaffe rettsvern. Tinglysing er en rettsvernsakt. Men hvilket vern er det rettigheten din får når avtalen blir tinglyst?