Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Gaver og generasjonsskifte

18. feb 2022 | Artikler

Planlegger du å overføre større verdier til ett eller flere av barna? Familiehytta, familiebedriften eller odelsgården? Husk at voksne mennesker som ikke sitter i uskiftet bo, har all frihet til å yte gaver mens de lever, til den de måtte ønske.

Det er imidlertid ikke gitt at det er fornuftig å gi gaver til ett av barna uten å ha drøftet det med alle først. Vi anbefaler at du bruker god tid, og involverer alle barna i prosessen. Jo bedre tid familien har hatt til å tenke og drøfte spørsmål, jo mindre er risikoen for at storfamilien går i oppløsning på grunn av misforståelser.

Et viktig utgangspunkt er å være ærlige om verdiene det er snakk om. Bruk penger på ordentlige verdivurderinger. Mange tenker de skal spare 2,5 % i dokumentavgift med snille takster, men forstår ikke at barna kan tape opp til 47 % i skatt, eller 50 % i en skilsmisse. Søsken lar seg dessuten ikke lure, og de har ofte en oppfatning om at hytta/aksjen/gården er mye mer verdt. En simpel takst gir derfor heller ikke grunnlag for familiefred. Mangelfulle takster kan dessuten medføre at det gårdbrukeren mente var et skattefritt salg av gård og driftsmidler, likevel utløser full gevinstbeskatning.

Etter at arveavgiften ble borte i 2014 er det som utgangspunkt skattefritt å gi gaver. Også gavesalg kan være skattefrie, men ikke alltid. Uansett kan det lønne seg å gjøre gaveoverrekkelsen riktig, slik at barnet ikke betaler unødvendig skatt, eller tidligere enn tenkt. Det er f.eks. skattepraksis på at foreldre kan gi aksjer til barnas holdingselskap.

Overdragelse av landbrukseiendommer reiser mange spørsmål. Selv om det har «vært bestemt» fra første barnets fødsel at hun eller han skulle overta, er det ikke bare å gjennomføre. Selv om resultatet er gitt, forventer søsken å bli involvert. Ved slike overdragelser følger dessuten ofte både dyr og redskap med, noe som utgjør store verdier. Om det skal være mulig å drive gården videre, må det ofte ytes store gaver til den som overtar. Søsknene kan ha vanskelig for å forstå dette med «åsetesfradrag» og gaver, og kan ha spørsmål om hva som skjer om barnet selger eiendommen videre til full pris, eller skulle dø i en bilulykke.

Ved overdragelse av familiebedriften tenker foreldrene ofte på å sikre seg en slags pensjon etter at de har trappet ned. Noen ønsker å beholde rett til utbytte, eller å ha et ord med i laget i viktige avgjørelser. Det kan være nødvendig å dele inn i aksjeklasser eller inngå en aksjonæravtale mellom generasjonene. Lovverket har sine løsninger, men disse passer ikke alltid.

Tilsvarende kan foreldrene ønske å ha rett til å bruke familiehytta noen uker i året, eller beholde borett og andre kårrettigheter på gården. Slike rettigheter reiser både praktiske og juridiske problemstillinger som kan være fornuftig å drøfte.

I forbindelse med gaven har foreldrene ofte tanker om hvordan gaven skal benyttes. Dersom det er meningen at gaven er forskudd på arv, som skal kompenseres hos søsknene senere, er det viktig at det lages noe skriftlig i forbindelse med gaven, og at dette formidles til alle.

Ikke alle er klar over at skatteloven ikke «tillater» at gården overdras til barnet og det elskelige svigerbarnet sammen, slik at både gavegiver og de unge tvinges til å akseptere at det bare er odelsbarnet som blir eier av felles bolig.

For andre gavegivere er det viktig at gaven skal være barnets særeie i tilfelle skilsmisse eller død. De kan ha tanker om betydningen av om gavemottaker er gift eller samboer, eller har barn eller ikke. Det kan jo være andre familiemedlemmer som er nærmere å overta hytta/aksjen/gården om forutsetningene endrer seg etter at gaven er ytt.

Vi har bistått mange familier opp gjennom årene med å skape et forum for dialog. Et sted man kan reise spørsmål og drøfte problemstillinger man sitter med, men som man er redd for å ta opp med søsken og foreldre. Vi bistår også med utforming av nødvendige dokumenter som f.eks. gavebrev, kjøpekontrakter (gavesalg), aksjonæravtaler, endring av vedtekter, pensjonsavtaler, skjøter, sameieavtaler til familiehytta, og bruksrettigheter.

***

Flere artikler om arv:

Hva er forskjellen på gave og forskudd på arv.

Skrevet av

Tore Thallaug

Advokat/partner