Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Skiløyper til glede og besvær

2. mar 2021 | Artikler

Vi er midt i vinterferietid, høysesong for bruk av alle Norges skiløyper. Men, hvilken rett har du egentlig til å ferdes på ski, og hvilken har man til å anlegge preparerte skiløype? Hvor omfattende er rettigheten din, og hva om noen ønsker å brøyte istedenfor å ha skiløype?

Det er en del av allemannsretten i Norge at man kan ferdes fritt på ski i utmark. Det følger av friluftsloven § 2. Allemannsretten er faktisk noe større om vinteren da man i følge friluftsloven § 3 også kan gå over frossen eller snølagt innmark (som gjelder med unntak av tidsrommet fra 30. april til 14. oktober).

Til tross for at vi har denne retten er det viktig å huske at vi alle må ta hensyn. Det følger av friluftslovens § 11:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

Det er slik sett faktisk lovregulert at du skal fjerne eksempelvis avføring fra hund fra løypa, og at man skal opptre hensynsfullt overfor alle i skisporet. Det er ikke fritt frem for den type ferdsel man selv måtte ønske. Det kan også tenkes andre lokale bestemmelser om båndtvang, bruk av sykkel etc.

I de tilfeller det først er kjørt opp løype er dette gjort med grunneiers tillatelse, det er ingen generell rett å kjøre opp løyper selv om man har rett til å ferdes på ski. En tilbakevendende problemstilling er der grunneier eller andre (eksempelvis hytteeiere) fremsetter ønske om å brøyte bilvei og det skjer i konflikt med skiløype som går i veien vinterstid. I flere tilfeller kan muligheten til å brøyte være regulert i reguleringsplan eller i avtaleverk vedrørende bruk av veien. I andre tilfeller følger retten til å brøyte «tida og tilhøva» og man må i slike tilfeller finne ny trase for skiløypa. Dette er tilbakevendende problemstillinger i domstolene, og hvert tilfelle må vurderes konkret.

Skrevet av