Dersom du blir syk før ferien eller under ferien, kan du ha rett til å kreve ferien utsatt til senere i året. Forutsetningen er at du blir 100 % arbeidsufør.