Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Er lufta fri for alle?

23. mai 2022 | Artikler

Når du eier en eiendom, eier du da også luftrommet over denne – og i tilfelle hvor langt opp i lufta eier du? Eller er lufta fri for alle?

Vi er som oftest vant til at en eiendom har en spesifikk utstrekning, eksempelvis er den begrenset av grenselinjen mot naboen. Men på de steder vi ikke kan påvise en klar grenselinje blir problemstillingene raskt annerledes. Eiendomsrettens utstrekning i lufta er ikke regulert ved lov, men det er alminnelig antatt at du som eier også har eierskap oppover.  

De senere år har gondolbane blitt realisert flere steder i Norge. Det er også en aktuell problemstilling her på Lillehammer. Med realiseringen av gondolbane har spørsmålet om eiendomsrettens utstrekning opp i lufta blitt ytterligere aktualisert. På Voss er det etablert en gondolbane som går fra Voss jernbanestasjon til fjellet ovenfor. Banen går blant annet over et boligområde. Grunneierne her har krevd erstatning, men kommunen og Voss Gondol AS har ment at grunneierne ikke var ekspropriasjonsrettslig vernet.  

Saken gikk til Høyesterett hvor det ble avsagt dom 16. mai 2022. Høyesterett fastslår at oppføringen av gondolbanen krenker grunneiernes eiendomsrett og at de derfor har krav på erstatning.

Høyesterett konkluderer med at eiendomsretten oppover i lufta ikke kan angis som en bestemt høyde i meter og at den er ikke ubegrenset. Men, det avgjørende er hvor høyt grunneieren har interesse i å utnytte sin eiendom, ut fra fremtidig utvikling og muligheter. Eiendomsretten oppover i lufta gir også grunnlag for å nekte aktivitet der eierne har en berettiget og saklig interesse i dette. Det innebærer at du som eier av en eiendom nyter et ekspropriasjonsrettslig vern. Du har krav på erstatning. Hvorvidt Høyesteretts uttalelser vil få betydning for realiseringen av pågående gondolprosjekter gjenstår å se, men det er klart fra avgjørelsen at berørte grunneiere under slik bane på et generelt grunnlag vil ha krav på erstatning. Ergo – lufta er ikke fri for alle.

Er du interessert i å lære mer om eiendomsgrenser anbefaler vi deg å lytte til episode 2 av Tilsvar fra Thallaug.

De andre episodene i podcastserien Tilsvar fra Thallaug finner du her.

Skrevet av