Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Aslak Runde

Innlandets største advokatfirma

Den årlige oversikten i Finansavisens «Kapital JUS» over landets 100 største advokatfirmaer viser at Thallaug befester sin posisjon som Innlandets største advokatfirma.

Utjenelighetsvilkåret i jordskiftelova § 3-2

I siste nummer av Tidsskrift for eiendomsrett gjennomgår advokat Aslak Runde utjenlighetsvilkåret i jordskiftelova § 3-2. Bestemmelsen er et grunnvilkår for jordskifte, og derfor svært praktisk for alle som driver med jordskiftesaker. Artikkelen kan lastes ned her....

Retten til eget bilde

Ingen kan gjengi eller vise offentlig et fotografi som avbilder en person uten først å ha innhentet samtykke fra den som er avbildet, det slår åndsverkloven § 104 fast. Vi «eier» altså alle retten til vårt eget bilde, også på sosiale medier og på nettet ellers.

Medhold også i lagmannsretten for Lillehammer Olympiapark AS

Lillehammer Olympiapark AS, bistått av advokat Aslak Runde, er frifunnet for alle fremsatte krav fra ROK AS (tidligere Russens organisasjonskomite). Både tingretten og lagmannsretten har avsagt dom i favør av Lillehammer Olympiapark, som også er tilkjent sakens fulle...

Endelig avgjørelse i saken om «Il Tempo Extra Gigante»

Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen har vunnet saken vedrørende "Il Tempo Extra Gigante" i det Høyesterett torsdag 28. mars avviste Caprino Filmcenters anke. Lagmannsrettens dom av 3. desember 2018 blir stående. Advokat Aslak Runde har representert...