Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Aslak Runde

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har med virkning fra 14. mars 2024 fastsatt nye EØS-terskelverdier for 2024 til 2026. Terskelverdiene i anskaffelsesloven og de tilhørende forskriftene er avgjørende for blant annet kunngjøringsplikten og hvilke regler som gjelder for anskaffelsen.

Innlandets største advokatfirma

Den årlige oversikten i Finansavisens «Kapital JUS» over landets 100 største advokatfirmaer viser at Thallaug befester sin posisjon som Innlandets største advokatfirma.

Utjenelighetsvilkåret i jordskiftelova § 3-2

I siste nummer av Tidsskrift for eiendomsrett gjennomgår advokat Aslak Runde utjenlighetsvilkåret i jordskiftelova § 3-2. Bestemmelsen er et grunnvilkår for jordskifte, og derfor svært praktisk for alle som driver med jordskiftesaker. Artikkelen kan lastes ned her....

Retten til eget bilde

Ingen kan gjengi eller vise offentlig et fotografi som avbilder en person uten først å ha innhentet samtykke fra den som er avbildet, det slår åndsverkloven § 104 fast. Vi «eier» altså alle retten til vårt eget bilde, også på sosiale medier og på nettet ellers.

Endelig avgjørelse i saken om «Il Tempo Extra Gigante»

Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen har vunnet saken vedrørende "Il Tempo Extra Gigante" i det Høyesterett torsdag 28. mars avviste Caprino Filmcenters anke. Lagmannsrettens dom av 3. desember 2018 blir stående. Advokat Aslak Runde har representert...