Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Transaksjonsmarkedet: Oppkjøpsbølge og nye trender

16. nov 2021 | Firmanytt

Advokatfirmaet Thallaug har det siste halvåret vært rådgiver i et tosifret antall SMB-transaksjoner – med en samlet verdi på over 1 milliard.

Arbeidet har vært ledet av Kristian Berg Tomren og noen av transaksjonene er allerede kjent i markedet:

Vår rådgivning har vært knyttet til valg av transaksjonsstruktur, forhandlinger og utarbeidelse av avtaleverk, due diligence, finansiering og gjennomføring/implementering. Vi har også bistått med konkurranserettslige godkjennelser og transaksjonsrelaterte egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, fisjoner, fusjoner mv).

Med stor aktivitet, kommer det også utvikling og nye trender:

  • Det har også i SMB-markedet blitt mer vanlig med såkalte «W&I-forsikringer». Det vil si forsikringer som dekker selgers garantiansvar under aksjekjøpsavtalen. Slike forsikringer var tidligere forbeholdt de største selskapsoverdragelsene, men tegnes nå regelmessig i transaksjoner med en kjøpesum i størrelsesorden MNOK 150-200.
  • Det avtales stadig oftere at selgerne skal reinvestere deler av salgsprovenyet i kjøpers selskapsstruktur i forbindelse med transaksjonen. Ofte i størrelsesorden 20-40% – og uavhengig av om reinvesteringsaksjene er børsnotert.
  • Forsikrede transaksjoner og reinvesteringsstrukturer reiser særskilte spørsmål og kan i større eller mindre grad påvirke transaksjonenes kompleksitet. Dette bidrar etter vår erfaring til skjerpede krav til oppdatert kunnskap og erfaring med arbeidsstrømmer og transaksjonsdokumentasjon. Slik at både omfang, kompleksitet og ressursbruk kan tilpasses den enkelte sak.

Advokatfirmaet Thallaug har flere advokater med spisskompetanse på transaksjoner og er til enhver tid involvert i spennende oppkjøps-/fusjonsprosesser.

Ta kontakt med Kristian Berg Tomren

Skrevet av

Kristian Berg Tomren

Advokat/partner