Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Advokater skal forebygge og løse konflikter, ikke skape dem

14. jan 2019 | Artikler

Let’s kill all the lawyers»?

Oppfordringen fra Dick the Butcher i Shakespeares «Henry VI» var ikke nødvendigvis alvorlig ment. Det kan likevel være grunn til å minne om hvor galt det kan gå dersom oppfordringen tas på ordet.

Behovet for et velfungerende rettsvesen ble elegant forklart av advokatforeningens leder Jens Johan Hjort i hans årstale 15. oktober 2018: Samfunnsnytten ligger blant annet i alt det skadelige som ikke inntreffer. Et av Hjorts eksempler er broen som ikke kollapser fordi en inkompetent entreprenør ikke fikk bestikke seg til å bygge den. Et annet eksempel kan være forretningsbygget med 50 arbeidsplasser som ikke ble stanset av et ugyldig forvaltningsvedtak.

Advokater vokter regelverket i «førstelinjen» og skal forebygge og løse konflikter, ikke skape dem. Bak hver domsavsigelse ligger det hundrevis av forlikte tvister og livsløp som gikk videre fordi konflikt ble avverget. Med bistand fra advokater kan havarerte samarbeid fortsette, barn kan gjenoppta samværet med mor og far og offentlige innkjøp kan gjennomføres på tross av ugrunnede klager.

Advokatens oppgave er ikke først og fremst å skape, men å legge til rette for at andre kan gjøre det, på tross av uenighet. Aktører som definerer og løser konflikter er nødvendig i alle samfunn, og med sin kunnskap om konflikthåndtering og normer fungerer advokatstanden ofte som olje i samfunnsmaskineriet. Det er bare ikke så lett å få øye på eller å verdsette. Det er som med fotballdommere; innsatsen er best når den ikke blir husket.

De som stoppes av advokater, derimot, roper gjerne høyt om sand i maskineriet. Dick the Butcher var nok en av disse. Det er like fullt advokatens plikt å fortelle både klienter og andre om alt det de ikke har lov til å gjøre, enten vedkommende er arbeidsledig, et børsnotert selskap eller amerikansk president.

Det kan innvendes at advokater av og til inntar vekslende standpunkter om rett og galt, avhengig av hvilken klient man representerer. Denne oppfatningen stammer nok først og fremst fra rettssalene, hvor straffesakene og de uavklarte sivile tvistene til slutt må avgjøres. At advokaten skal forsvare klienten i retten er en selvfølge. I det store antall saker som ellers ligger på advokaters bord, er det imidlertid ofte stor enighet om den grunnleggende jussen.

Da er det et større problem at det poststrukturalistiske samfunn, med sin jungel av forskrifter og sprikende informasjon, åpner for rådgivere med andre og enklere løsninger enn gjeldende rett. Snarveier kan virke besnærende på kort sikt, men gir sjelden bærekraftige løsninger for noen av partene. Behovet for tydelige, rettskafne og løsningsorienterte advokater er derfor langt større i 2019 enn på William Shakespeares tid.

Heldigvis finnes det mange gode advokater på Indre Østland. Advokatfirmaet Thallaug blir 100 år nå i januar. Vi er for vår del stolt av det arbeid som våre 20 medarbeidere hver eneste dag nedlegger for å forebygge og løse lokalsamfunnets små og store konflikter.

Du kan også lese artikkelen i Oppland Arbeiderblad.

Skrevet av

Aslak Runde

Advokat/partner (H)