Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Er det fritt frem å ferdes der man vil?

22. aug 2022 | Artikler

Med høsten kommer høysesong for friluftsliv og mange trekker til skogs eller til fjells for å nyte naturen og den skiftende årstiden. Aktivitetene og mulighetene er mange, og allemannsretten gir oss stor frihet til å utøve hobbyene våre, også på eiendommer som tilhører andre. Men, helt fritt er det ikke.

I utmark kan du ferdes der du vil til fots. Du kan stoppe og raste og du kan overnatte i telt. For overnatting i telt eller hengekøye må du likevel holde deg minst 150 meter unna bebodde hus og hytter, og du må vise generelt hensyn til andre. Du kan ikke etablere en leirplass som forstyrrer beboerne på stedet, eller fortrenger eller være til ulempe for andre. Du skal også være varsom i områder med ungskog. Du kan oppholde deg på ett sted i inntil to døgn, med mindre grunneier samtykker til at du oppholder deg lenger. I høyfjellet, eller andre områder som er fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke to-døgnsgrensen.

Sykling i utmark øker i popularitet, og el-sykkelen har gitt oss formidable muligheter for å komme oss langt av sted. Sykling kan du gjøre hvor du vil på fjellet, og det gjelder også med el-sykkel. Men vær oppmerksom på at det kan gjelde egne regler for dette på forskjellige steder, særlig i nasjonalparker og vernede områder. Det kan også være fastsatt ferdselsbegrensinger av kommunen. Slike ferdselsbegrensinger kan være spesielt fastsatt for el-sykler. Skal du ferdes i et vernet område kan du som regel finne begrensningene som gjelder ved å søke opp verneforskriften på nett.

Skal du ta deg over innmark for å komme til utmark, må du i utgangspunktet holde deg til etablerte veier og stier, enten du ferdes til fots eller med sykkel. Men, du har ikke lov til å ta deg over gårdstun eller hager uten grunneiers samtykke. Når frosten legger seg kan du gå over jorder, dersom det ikke er til skade for høstsådd mark eller plantefelt.

God tur!

Skrevet av