Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Uenighet om grenser

28. jun 2024 | Artikler

Sommeren er først og fremst ferietid, men dessverre også en tid hvor det ofte oppstår uenigheter mellom naboer. En uenighet som kan oppstå er hvor grensen mellom eiendommer går. Uenighet kan oppstå både mellom godt etablerte naboer og nye naboer. Men hvordan finner dere egentlig ut hvem av dere som har rett?

Når en skal finne ut hvor eiendomsgrensen mellom naboeiendommer går, må en foreta en konkret vurdering av de tilgjengelige bevisene i saken. Det avgjøres ikke alene av hva som er registrerte opplysninger i kart, men kan være skyldelingsforretninger, avtaler, jordskifteavgjørelser, grensemerker, spor etter eldre bygninger, historiske bilder, vitneprov, topografiske forhold ol.

En sentral faktor for hvilke beviser som belyser hvor eiendomsgrensen går, er når eiendommen ble opprettet. Om eiendommen relativt nylig er opprettet, vil det ofte finnes dokumenter fra fradelingen som klargjør spørsmålet. Om eiendommen imidlertid er flere tiår, er det

  1. for det første ikke alltid like enkelt å finne dokumentene som klargjør spørsmålet, og
  2.  for det andre ikke sjelden at dokumentene ikke gir dere et entydig svar.

Selv om en finner ut av hvor den opprinnelige eiendomsgrensen gikk, må en også være klar over at grensen kan ha endret seg siden eiendommen ble opprettet. Dette kan eksempelvis ha skjedd gjennom en avtale mellom tidligere eiere av eiendommene, hevd eller alders tids bruk.

Advokatfirmaet Thallaug har lang erfaring med naborettslige problemstillinger, herunder uenigheter om grenser. Ta kontakt med oss dersom du har problemstillinger du ønsker å diskutere eller vurdere hvordan du skal håndtere.

Skrevet av