Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Seier i arvesak om aksjetestasjon

1. okt 2019 | Artikler

Advokat Kristian Berg Tomren har representert fire slektsarvinger i en langvarig arvesak mot Frelsesarmeen og Norsk Luftambulanse. Slektsarvingene har i Gulating lagmannsrett blitt tilkjent aksjer for over kr 22 millioner og sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett.

Hovedspørsmålet i saken var om den aktuelle aksjetestasjonen i avdødes testament var begrenset til aksjene som testator eide på testasjonstidspunktet, eller om testator mente å testamentere over alle sine aksjer til enhver tid. Sogn og Fjordane tingrett kom i 2018 til at sistnevnte tolkningsalternativ måtte legges til grunn, med den konsekvens at slektsarvingene ikke ville arve aksjer.

Etter å ha anket saken inn for Gulating lagmannsrett, har slektsarvingene nå fått lagmannsrettens medhold i at testasjonen var begrenset til aksjene som testator eide på testasjonstidspunktet.

Slektsarvingene har på dette grunnlag blitt tilkjent aksjer for over kr 22 millioner og sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett.

Dommen kan leses på Lovdata og er omtalt både i Finansavisen og Bergens Tidende (plussartikler):

https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2019-32249

https://finansavisen.no/nyheter/jus/2019/09/27/7023018/nevoer-og-nieser-fikk-22-millioner-frelsesarmeen-og-luftambulansen-tapte-i-arvestrid

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/OpPzpl/norsk-luftambulanse-og-frelsesarmeen-tapte-arvestrid

Dommen er ikke rettskraftig.

Skrevet av

Kristian Berg Tomren

Advokat/partner