Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Påskesol, solkraft og juss

12. mar 2024 | Artikler

Solkraftutbygging kan reise en rekke juridiske problemstillinger. I saker om solkraft bistår vi med å utarbeide og vurdere grunneieravtaler, delta i forhandlinger og gi generell rådgivning i prosessen.

Påsken og våren nærmer seg, og solskinn er som alltid et samtaletema. I tillegg til at sola gir energi til vintertrøtte kropper, har sola også i større og større grad blitt en kilde til energi- og kraftproduksjon i Norge. April og påsketider er faktisk en av de måneder i Innlandet som gir høyest produksjon fra solkraftverk. Det er gunstig innstråling, temperatur og øvrige faktorer som bidrar til dette.

Ifølge NVE var det ved utgangen av 2023 litt over 600 MV solkraft knyttet til nettet i Norge. Det er en produksjon i kraftig vekst, faktisk en dobling kun i løpet av 2023. Men, solkraft utgjør i dag fremdeles en liten del av norsk kraftproduksjon. Noen monterer solceller på eget tak, mens enkelte grunneiere og ikke minst kraftselskaper har planer om utbygging i langt større skala til solkraftverk.

Solkraftverk er konsesjonspliktige etter energiloven og må gjennom en større søknads- og høringsprosess. NVE har dernest myndighet til å både avslå og gi konsesjon til kraftverket.

Større solkraftverk krever areal fordi det i stor grad er bakkemontert. Det fordrer igjen avtale med grunneiere om benyttelse av grunnen. Solkraftutbygging kan reise en rekke juridiske problemstillinger for grunneier, blant annet om varigheten, betydningen for annen drift på eiendommen, og størrelsen og innretningen på kompensasjonen for utnyttelsen. Eksempelvis kan kompensasjon bestå utelukkende av en fastpris, eller en leiepris av både fastpris og en leiepris avhengig av strømprisen det enkelte år. Dette er avtaler av lang varighet og man bør derfor bruke tid og gode rådgivere for å finne de rette løsningene for den enkelte eiendom og utnyttelse av denne.  

Per nå er det 48 konsesjonssøknader under behandling hos NVE, av disse er 18 i Innlandet. Innlandet peker seg ut til å være særskilt godt egnet for utnyttelse av sola som kraftkilde da det er et gunstig klima for solceller.

I saker om solkraft bistår vi med å utarbeide og vurdere grunneieravtaler, delta i forhandlinger og gir generell rådgivning i prosessen, både den private og den offentlige – for grunneiere og for kraftselskaper. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om solkraft og juss.

Skrevet av