Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Vår kompetanse

Riktig kompetanse er et ufravikelig krav i Thallaug både i håndtering fra sak til sak, og ved opplæring og etterutdanning internt.

Vi har over hundre års erfaring i veggene med bistand til næringslivet, grunneiere og private. Fem av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Sammen med vår lokalkunnskap gir dette det beste utgangspunkt for å finne gode og riktige løsninger.

All bistand setter klienten i fokus og vi tilstreber alltid rask respons, høy kvalitet og konkurransedyktig pris. Det er vårt mål i enhver sak at klienten skal få en merverdi ved å søke vår bistand.

Vi yter med få unntak bistand innenfor hele spekteret av juridiske tjenester, både på det forretningsjuridiske og det privatjuridiske feltet.

Innenfor landsbruksjussen har Thallaug et nasjonalt renomme. Omfattende bistand til statlige, fylkeskommunale og kommunale klienter har dessuten gitt oss særlig kompetanse i å bistå offentlige klienter. Dette drar vi nytte av ved oppdrag også for privatpersoner og næringslivet i saker mot det offentlige.