Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Prosedyre og tvisteløsning

Tvisteløsning og prosedyre for domstolene er en helt sentral del av Thallaugs virksomhet, og har vært det helt siden firmaet ble etablert i 1919.

Firmaets advokater fører saker for domstolene over hele Norge, og i alle instanser. Fem av advokatene har møterett for Høyesterett.

Thallaug bistår både små og store aktører i næringslovet, offentlige klienter og privatpersoner i mange ulike typer rettssaker på forskjellige rettsområder. Bistanden gjelder alt fra mindre avgrensede saker, til meget store og omfattende saker som gjelder betydelige beløp. Mange av sakene gjelder prinsipielle spørsmål av betydning utenfor den foreliggende sak.

Kontaktperson

Aslak Runde profilbilde

Aslak Runde

Advokat/partner
Tel: 907 50 699
E-post: ar@thallaug.no

Ekspertiseområder

Prosess for domstolene

Firmaets advokater har bred prosedyreerfaring fra svært mange sakstyper for domstolene. Til enhver tid fører firmaets advokater et bredt spekter av saker for domstolene over hele Norge, og i alle instanser.

Ressurs: Arne Johan Dahl | Aslak Runde | Oddvar Myhren Møllerløkken | Ingrid Sandberg | Bergsvein Træthaug | Jo Are Aamodt Brænden | Espen Enger Halvorsen | Øystein Skurdal | Lars Veen | Aslak Årsvoll Undheim | Arild Brukstuen

Voldgift

Thallaug bistår klienter i voldgiftssaker der det er aktuelt. Våre advokater bistår i alt fra mindre saker til større og mer omfattende prosesser.

Ressurs: Aslak Runde

Straffeprosess

Våre advokater har lang erfaring med straffesaker, og har ført et betydelig antall saker for domstolene. Vi bistår både privatpersoner og selskaper, i alle faser av en straffesak. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand i prosessen.

Ressurs: Øystein Skurdal | Espen Enger Halvorsen

Jordskifteretten

Thallaug har en betydelig portefølje forskjellige av saker for jordskifterettene over hele landet, og som for eksempel gjelder klarlegging av grenser, klarlegging og omforming av eiendommer og bruksretter, samt skjønn.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Bergsvein Træthaug | Espen Enger Halvorsen | Jo Are Aamodt Brænden | Øystein Skurdal | Aslak Årsvoll Undheim