Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Offentlig klient

Våre advokater har bred erfaring med i å bistå offentlige klienter på en rekke forskjellige rettsområder. Vi bistår med utredninger og annen rådgivning, og representerer offentlige klienter i saker for domstolene der det er aktuelt.

Vi bistår også virksomheter og privatpersoner overfor det forvaltningen i saker om vedtak, både med rådgivning og i prosesser for domstolene.

Mange av våre advokater har bakgrunn fra det offentlige, og har inngående kjennskap til forvaltningsprosesser og offentlig rett.

Kontaktpersoner

Aslak Runde profilbilde

Aslak Runde

Advokat/partner
Tel: 907 50 699
E-post: ar@thallaug.no

Arne Johan Dahl

Advokat/partner
Tel: 992 31 508
E-post: ajd@thallaug.no

Ekspertiseområder

Offentlige anskaffelser

Vi bistår klienter med rådgivning inn mot offentlige anskaffelser, både offentlige oppdragsgivere og tilbydere. Våre advokater gir rådgivning underveis i prosessen, og kan dessuten bistå i tvister om offentlige anskaffelser.

Ressurs: Aslak Runde

Konkurranserett

Vi bistår klienter med konkurranserettslige problemstillinger, både når det gjelder konkurransereglene ved oppkjøp, fusjoner mv. og når det gjelder forbudene mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling.

Ressurs: Tore Thallaug | Aslak Runde

EU/EØS-rett

EØS-avtalen har stor betydning i norsk rett. Våre advokater arbeider med rådgivning og prosesser som reiser en rekke forskjellige EU/EØS-rettslige problemstillinger. Det kan både gjelder spørsmål om direktiver eller forordninger som er gjennomført i norsk rett, og spørsmål om EØS-avtalens grunnleggende friheter.

Ressurs: Aslak Runde | Arne Johan Dahl

Statsstøtte

Våre advokater arbeider med statsstøtterettslige problemstillinger, både for offentlige klienter og for private foretak som har behov for vurderinger av om bruk av offentlige midler eller offentlig næringsvirksomhet reiser statsstøtterettslige problemstillinger.

Ressurs: Aslak Runde

Forvaltningsrett og offentlighet

Våre advokater har bred erfaring med forvaltningsrett og spørsmål om offentlighet og innsyn.

Ressurs: Arne Johan Dahl | Aslak Runde | Oddvar Myhren Møllerløkken | Bergsvein Træthaug | Ingrid Sandberg | Tore Thallaug | Arild Brukstuen

Interkommunale selskaper

Vi bistår en rekke offentlig eide selskaper som er organisert på ulike måter (for eksempel som interkommunale selskaper) med rådgivning og prosesser, også for domstolene.

Ressurs: Aslak Runde | Tore Thallaug

Offentlig erstatningsansvar

Vi bistår offentlige klienter i med rådgivning og i tvister om offentlig erstatningsansvar etter flere ulike regelsett. Vi fører jevnlig rettssaker for offentlige klienter som gjelder spørsmål om erstatning.

Ressurs: Aslak Runde | Oddvar Myhren Møllerløkken | Aslak Årsvoll Undheim | Arne Johan Dahl | Ingrid Sandberg | Bergsvein Træthaug | Arild Brukstuen

Offentlig sektorjuss

Våre advokater har bred erfaring med en rekke problemstillinger som er aktuelle i offentlig sektor. Mange av våre advokater har bakgrunn fra det offentlige, og har inngående kjennskap til forvaltningsprosesser og offentlig rett.

Vi bistår offentlige klienter med en rekke forskjellige offentligrettslige spørsmål. Vi bistår også virksomheter og privatpersoner overfor det forvaltningen i saker om vedtak, både med rådgivning og i prosesser for domstolene.

Ressurs: Aslak Runde | Arne Johan Dahl | Arild Brukstuen

Personvern, GDPR

Personvern handler om retten til å ha eget privatliv i fred, både det fysiske livet og det digitale livet. En viktig del av dette er personopplysningsvernet etter personopplysningsloven og GDPR, som setter grenser for hvordan bedrifter kan behandle personopplysninger.

Vi bistår en rekke virksomheter med løpende rådgivning om ivaretakelse av personvern og GDPR, bl.a. om hva som er personopplysninger, og som dermed er underlagt loven, og hvordan de skal håndtere slike data. I tiden da GDPR trådte i kraft bisto vi enkelte av de største virksomhetene i Innlandet med å komme i overenstemmelse med det nye regimet.

Ressurs: Tore Thallaug