Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Konkurs og restrukturering

Thallaug har spisskompetanse på konkurs og restrukturering/gjeldsforhandling. To av våre advokater oppnevnes regelmessig som bostyrere i alle typer konkurser for ulike tingretter i Innlandet.

Vi gir også råd i forbindelse med gjeldsforhandlinger og til virksomheter som generelt opplever en krevende økonomisk hverdag. Vi bistår med vurderinger og oppfølgning i tilfeller hvor det foreligger spørsmål om styreansvar mv., om nødvendig også ved domstolsbehandling av sakene.

Ikke bare selskaper men også privatpersoner kan havne i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi bistår i disse tilfellene, hvor ofte en utenrettslig gjeldsforhandling kan lede til en løsning.

Vi bistår generelt også kreditorer ift. oppfølgning av krav mot en debitor, og vi har her en bred portefølje av klienter, med hovedvekt på næringsdrivende og finansinstitusjoner.

Kontaktpersoner

Ekspertiseområder

Gjeldsforhandling, akkord og rekonstruksjon

Thallaug har spisskompetanse på gjeldsforhandling, akkorder og restrukturering iht. restruktureringsloven. Vi gir bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger og til virksomheter som generelt opplever en krevende økonomisk hverdag. Ikke bare selskaper, men også privatpersoner kan havne i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi bistår i disse tilfellene, hvor en utenrettslig gjeldsforhandling ofte kan lede til en løsning. Denne kan for eksempel bestå av en akkord, dvs. prosentvis reduksjon av gjelden, i kombinasjon med moratorium, dvs. betalingsutsettelse.

Ressurs: Kjetil Schonhowd

Konkurs og offentlig bobehandling

Vi har et betydelig innslag av offentlig bobehandling. To av våre advokater oppnevnes regelmessig som bostyrere i alle typer konkurser for ulike tingretter i Innlandet.

Konkursene kan være alt fra mindre konkurser hvor privatpersoner er involverte, til komplekse konsernkonkurser, ofte også med mange ansatte. Vi har da et særskilt ansvar for å ivareta de ansattes interesser ift. lønn og feriepenger. Dette kommer i tillegg til hovedansvaret for å omsette skyldnerens verdier i penger, slik at kreditorene får best mulig dekning.

Vi bistår også med rådgivning og eventuell domstolsoppfølgning ifm. konkursrelaterte spørsmål generelt, herunder også ved vurdering av styreansvar mv. i tilknytning til konkurs.

Ressurs: Kjetil Schonhowd | Aslak Runde

Innfordring og tvangsfullbyrdelse

Vi bistår generelt kreditorer ift. oppfølgning av krav mot en debitor (skyldner). Dette kan dreie seg om alt fra lettere inndrivelse og forhandlinger for å få inn kravet helt eller delvis, til oppfølgning overfor de ordinære domstoler for å få en dom for kravet. Vi bistår også ved  senere tvangsfullbyrdelse av et allerede rettskraftig fastslått krav. Vi har en bred portefølje av klienter, med hovedvekt på næringsdrivende og finansinstitusjoner, som vi bistår i denne forbindelse.

Ressurs: Kjetil Schonhowd | Øystein Skurdal