Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Vår kompetanse

Bygg, entreprise og utvikling

Thallaug bistår både entreprenører, byggherrer og rådgivere innenfor bygg-, anlegg-, og prosessindustri. Våre advokater har omfattende erfaring med komplekse prosjekter, og har inngående bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

Ved å ta utgangspunkt i våre klienters forretningsmål, gir vi tilpasset rådgivning og bistand i alle faser av et prosjekt; fra valg av kontraktsmodell, forhandlinger og utforming av kontrakt til prosjektgjennomføring og sluttoppgjør. Vi representerer våre klienter i et bredt spekter av tvister både for de ordinære domstoler og i voldgiftsprosesser.

Vår bistand er bl.a. knyttet til 

   • Finansieringsfasen
   • Planleggings- og reguleringsfasen,
   • Valg av samarbeids- og selskapsform/Joint Ventures
   • Offentlige anskaffelser
   • Valg av kontraktsform
   • Tilbuds- og kontraheringsfasen, herunder offentlige anskaffelser
   • Løpende rådgivning under hele prosjektgjennomføringsfasen
   • HMS og arbeidsulykker
   • Sluttoppgjør
   • Forliksforhandlinger
   • Tvisteløsning

Kontaktperson

Ekspertiseområder

Entreprisekontrakter

Å utforme en god entreprisekontrakt er viktig både for gjennomføringen og fremdriften av et prosjekt, i tillegg til at det kan bidra til at man unngår tvister i etterkant av prosjektutførelsen.

Våre advokater har inngående kjennskap til de gjeldende standardkontrakter og hvordan best ivareta rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag.

Det vil alltid lønne seg å engasjere advokat i en tidlig fase av kontraktsarbeidet, men i tilfeller der det kreves tvisteløsning, har vi også bred erfaring med bistand og prosedyre for domstolene.

Ressurs: Wilhelm Hopen | Ingrid Sandberg | Øystein Skurdal

Bustadoppføring

Thallaug bistår både privatpersoner og entreprenører i forbindelse med rådgivning og utarbeidelse av kontrakter ved oppføring av boligeiendom eller fritidseiendom. Vi gir løpende råd underveis i prosjektet, f.eks. i tilfeller ved endringer og krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse og ved overtakelse og sluttoppgjør. Vi bistår også ved evt. tvisteløsning i eller utenfor domstolene.

Ressurs: Bergsvein Træthaug | Oddvar Myhren Møllerløkken | Ingrid Sandberg | Aslak Årsvoll Undheim | Espen Enger Halvorsen

Offentlige anskaffelser

Thallaugs advokater bistår jevnlig både leverandører og oppdragsgivere i tilbudskonkurranser/offentlige anskaffelser og har solid erfaring med alle ledd av anskaffelsesprosessen. Vår bistand omfatter bl.a. råd ved valg av strategi og konkurranseform, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innsynskrav, utforming og behandling av klager, saker om midlertidig forføyning, saker for KOFA m.m.

Ressurs: Aslak Runde | Arne Johan Dahl

Eiendomsutvikling

Thallaugs advokater har lang erfaring med eiendomsutviklingsprosjekter og grunneiersamarbeid.

Gjennom tung tilstedeværelse ved en rekke av landets største alpindestinasjoner og fritidsregioner har vi utviklet en særlig kompetanse på eiendomsutvikling og grunneiersamarbeid.

Vi bistår eiendomsutviklere, utbyggere, grunneiere, kommuner og privatpersoner med alt fra rådgivning, eiendomsrettslige og tingsrettslige problemstillinger, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, kjøp og salg, tinglysing, klagesaker m.v.

Ressurs: Oddvar Myhren Møllerløkken | Arne Johan Dahl | Ingrid Sandberg | Bergsvein Træthaug | Aslak Årsvoll Undheim