Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Aslak Årsvoll Undheim

Advokatfullmektig

414 75 029
au@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

2022: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Valgemner: Plan- og bygningsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.
Masteroppgave innen plan- og bygningsrett:
«Rekkefølgekrav i reguleringsplan – hvor langt kan kommunen gå?»
2017-2020: Bachelor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen i Innlandet
Leder av Jussforeningen

Erfaring

2022–d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2022: Mastergradstipendiat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2020: Trainee, Advokatfirmaet Thallaug ANS

Aslak Årsvoll Undheim er tilknyttet firmaets avdeling for fast eiendom og innehar særlig kompetanse inne plan- og bygningsrett, obligasjonsrett og tingsrett. Hans klienter er både offentlige og private, og er ofte større eiendomsbesittere.

Undheim arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning og fører jevnlig saker for både de alminnelige domstoler og for jordskifteretten.

Undheim har på kort tid bistått i flere tingsrettssaker, og har særlig interesse og kompetanse på rettighetsspørsmål.  Herunder har han utredet ulike eiendommers rettslige stilling hva gjelder både leie, servitutter, heftelser og fysiske grenser, samt bistår jevnlig private parter i både forbruker og alminnelige entreprisesaker. Undheim har særlig kompetanse hva gjelder eiendommers status inn i plan og reguleringsmessige forhold.

Ekspertiseområder

  • Jordskifte
  • Skjønn og ekspropriasjon
  • Nabotvister
  • Plan- og byggesaker
  • Prosess for domstolene
  • Offentlig erstatningsansvar