Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Utdanning

2000: Cand.jur. UiO

Erfaring

2019–d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS

2012–2018: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2010–2011: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2006–2010: Rådgiver hos Fylkesmannen i Oppland
2001–2006: Førstekonsulent og rådgiver i Kredittilsynet (nå Finanstilsynet)

Ekspertiseområder

Bergsvein Træthaug har særskilt kompetanse innen eiendom. Med bakgrunn fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) arbeider han mye med plan- og bygningsrett. Han yter rådgivning og bistand på alle stadier i plansaker og byggesaker. Kjøp og salg av eiendom, ekspropriasjon/grunnavståelse, skjønn, vernesaker og jordskifte inngår også i hans arbeidsfelt.

Han leder firmaets omfattende arbeid med eiendomstransaksjoner, hvor han er ansvarlig megler for en betydelig mengde transaksjoner. Han arbeider også med tvangssalg av eiendom.

10 års bakgrunn fra offentlig forvaltning, blant annet med saksbehandling og lov- og forskriftsarbeid, gjør at Bergsvein har særskilt kompetanse om offentlige prosesser og forvaltningsrett. Han har spesialfag og har undervist i kommunalrett ved Universitetet i Oslo.

Han bistår både privatpersoner og offentlige organer, og har betydelig prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler og  jordskifterett.