Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Arild Brukstuen

Advokatfullmektig

958 34 436
ab@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

2016: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014: Bachelor i juss, Høgskolen i Lillehammer

Erfaring

2024–d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2023–2024: Timelærer, Høgskolen i Innlandet
2021–2022: Utvalgssekretær, Utleverings- og arrestordreutvalget
2020–2023: Rådgiver/seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen
20172020: Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen
2016–2017: Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett

Arild gir råd til privatpersoner, selskaper og offentlige organer innenfor en rekke rettsområder. Han har tidligere jobbet med å forberede ny lovgivning og gi råd til departementene og regjeringen. Arild har også undervisningserfaring i forvaltningsrett.

 

Ekspertiseområder