Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Utdanning

1998–2004: Cand.Jur., Universitetet i Bergen
2002: Master of Laws (LLM), Queensland University of Technology, Australia

Erfaring

2019–d.d.: Partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015–2018: Ansatt advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015–2018: Leder, Advokatforeningen Oppland krets
2014–2015: Advokat, GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt)
2010–2013: Senioradvokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2006–2010: Ansatt ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2005–2006: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 

Oddvar Møllerløkken arbeider hovedsakelig med problemstillinger relatert til eiendom. Han bistår både privatpersoner, privat næringsliv og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning. Blant hans klienter er små og større grunneiere, kommuner og næringsliv.

Oddvar har særlig arbeidet med saker relatert til rettighetsforhold ved fast eiendom, vann og avløp, erstatning, jordskifte, tomtefeste, konsesjon, odel og generelt grunneierrelaterte problemstillinger. Han har omfattende prosedyreerfaring og har prosedert for alle rettsinstanser, også for Høyesterett, om grunneierrelaterte spørsmål. Oddvar bistår også i forbindelse med transaksjoner og har lang erfaring i due diligence-arbeid i tilknytning til eiendomstransaksjoner. Han har lang erfaring i kontraktsutarbeidelse og bistand i kontraktsforhandlinger (på norsk og engelsk).

Oddvar har i tillegg erfaring som kursholder for klienter, og har blant annet særlig holdt kurs om utleie av eiendom og vann- og avløpsrettslige problemstillinger.

Ekspertiseområder

 • Jordskifte
 • Odel
 • Forpaktning
 • Generasjonsskifte i landbruket
 • Tomtefeste
 • Rettigheter i fast eiendom
 • Nabotvister
 • Plan- og byggesaker
 • Seksjonering, deling og konsesjoner
 • Næringseiendom
 • Prosess for domstolene
 • Forvaltningsrett og offentlighet
 • Offentlig erstatningsansvar