Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Jo Are Aa. Brænden

Advokat (H)/partner

977 88 740
jb@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

1999:  Juridisk embetseksamen
Grunnfag i samfunnspolitikk og offentlig forvaltning
Agronomutdannelse

Erfaring

2006–d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2001–2006: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS   
2000–2001: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thallaug ANS

Jo Are Aa. Brænden har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett, strafferett, drift og utvikling av næringer knyttet til fast eiendom, næringsutvikling innen helse- og sosialrett, samt rettsforhold i landbruket.

Jo Are Aa. Brænden er juridisk rådgiver, for kommuner, gårdbrukere, næringsdrivende grunneiere, grunneiere generelt, selskaper, herunder selskaper innen helse- og omsorgsnæringen.

Jo Are Aa. Brænden har betydelig prosedyreerfaring, og har ført en rekke saker for domstolene innenfor rettsområder som strafferett, tingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, entrepriserett, husleierett, jordskifte samt skjønn til verdsettelse av selskaper og fast eiendom.

Ekspertiseområder

 • Jordskifte
 • Odel
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Forpaktning
 • Allmenningsrett
 • Generasjonsskifte i landbruket
 • Tomtefeste
 • Allmenningsrett
 • Rettigheter i fast eiendom
 • Seksjonering, deling og konsesjoner
 • Prosess for domstolene