Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Lars Otterholt Veen

Advokat

416 07 706
lv@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

2014:  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2010: Bachelor i jus, Høgskolen i Lillehammer
2007: Årsstudium jus, Høgskolen i Lillehammer

Erfaring

2023–d.d.: Advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2022–2023: Konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett
2018–2022: Dommerfullmektig i Gjøvik tingrett/Vestre Innlandet tingrett, rettssted Gjøvik
2017–2018: Advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015–2017: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015–2018: Studentrepresentant og senor i Oppgaveutvalget for Høgskolen i Lillehammer
2011–2012: Trainee hos Personskadeadvokat1 og trainee hos Advokatfirmaet Thallaug ANS

Lars er tilknyttet firmaets avdeling for fast eiendom. Han har vært ansatt i firmaet siden 2015. I perioden 2018 til og med 2022 har han hatt permisjon og jobbet som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett. Lars yter bistand til selskaper og privatpersoner, og har særlig kompetanse innen kontraktsrett og eiendom.

Ekspertiseområder

  • Jordskifte
  • Skjønn og ekspropriasjon
  • Tomtefeste
  • Plan- og byggesaker
  • Prosess for domstolene