Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Utdanning

2009: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Erfaring

2022–d.d.: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2020–2022: Advokat og partner i Advokatfirmaet Alver AS
2016–2020: Advokat i Advokatfirmaet Alver AS
2015–2016: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Alver AS
2013–2015: Dommerfullmektig i Nord-Gudbrandsdal tingrett
2011–2013: Rådgiver i Klima og Miljødepartementet
2009–2011: Førstekonsulent i Statens sivilrettsforvaltning

Øystein er tilknyttet firmaets avdeling for forretningsjus og fast eiendom. Han har erfaring fra offentlig forvaltning og domstolene, og har arbeidet som advokat siden 2015. Øystein yter bistand til selskaper og privatpersoner, og har særlig kompetanse innen kontraktsrett, eiendom og entreprise. Han jobber også med strafferett, konkurs- og tvangsfullbyrdelse. Øystein har bred prosedyreerfaring, og har ført en rekke saker for både de ordinære domstolene og for jordskifterettene.

Ekspertiseområder