Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Jesper Holte

Advokat (H)/partner

901 36 280
jh@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

1982:  Juridisk embetseksamen UiO

Erfaring

1989–d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
1988–1989: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS
1985–1988: Førstekonsulent i skatteavdelingen på Fylkesskattekontoret
1983–1985: Dommerfullmektig ved Romsdal sorenskriverembete
1980–1983: Saksbehandler – først som student, så som jurist – i Justisdepartementets sivilavdeling

Jesper Holte har særlig arbeidet med selskapsrettslige, skatterettslige og generelt forretningsjuridiske problemstillinger, herunder fast eiendoms rettsforhold, konkurranserett, offentlig anskaffelse, plan- og bygningslovgivningen, kjøp og salg av store og små virksomheter, fisjoner og fusjoner, aksjonæravtaler, oppstart og avvikling av selskaper mv. 

Jesper Holte har en rekke styreverv og driver generell rådgivning overfor store og små bedrifter og institusjoner. Han har en omfattende prosedyreerfaring for både privatpersoner, selskaper og offentlige institusjoner.

Jesper Holte har møterett for Høyesterett.

Jesper Holte arbeider også med familie, arv og skifte og benyttes av tingretten som bostyrer under offentlig skiftebehandling.

Ekspertiseområder