Advokater hos Thallaug har tillatelse til å drive med eiendomsmegling, og bistår bl.a. med kontrakter, overskjøting og økonomisk oppgjør.