Når selger og kjøper har funnet hverandre, kan vi bistå med kontraktsutforming, overskjøting og økonomisk oppgjør