Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Kjetil Schonhowd

Advokat/partner

928 26 509
kks@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

1993: Juridisk embetseksamen

Erfaring

2016–d.d.: Partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2001–2016: Partner, Advokatfirmaet Alver og Ringerud & Co. ANS/Advokatfirmaet Alver AS, Lillehammer
2000–2001: Advokat, Advokatfirmaet Alver og Ringerud & Co. ANS/Advokatfirmaet Alver AS, Lillehammer
1997–1998: Dommerfullmektig Hedmarken sorenskriverembete, Hamar
1995–2000: Advokatfullmektig/advokat, juniorpartner, Advokatfirmaet Flod & Co. ANS, Oslo
1994–1995: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Barfod MNA, Langesund, Telemark

Kjetil Schonhowd har en variert juridisk praksis med hovedvekt på forretningsjuss og insolvensrelaterte spørsmål. Hans arbeidsområder er særlig konkurs- og insolvensbehandling, kontraktsrett, selskapsrett, offentlig dødsbobehandling og styrearbeid. Han har faste bostyreroppdrag fra Vestre Innlandet tingrett og Østre Innlandet tingrett.

Kjetil har avholdt diverse kurs m.v. for skatteetaten m.fl. Han har også tidligere hatt engasjement som høyskolesensor i forretningsjuridiske fag, både ved Høyskolen i Buskerud og Høgskolen i Lillehammer.

Kjetil Schonhowd har og har hatt flere styreverv i selskaper og foreninger.

Ekspertiseområder

  • Gjeldsforhandling, akkord og rekonstruksjon
  • Konkurs og offentlig bobehandling
  • Innfordring og tvangsfullbyrdelse

Litteratur

2001: Kjetil Schonhowd, «Konkurskarantene – vilkår og virkning», Juristforbundets Forlag