Det er et sentralt poeng at loven så langt har medført flere rekonstruksjoner enn tidligere gjeldsordninger. Men om loven fungerer godt nok, er et annet spørsmål.