Sluttoppgjøret i entreprisekontrakter kan fort bli en felle. Når starter underentreprenørens frist for å sende sluttoppgjør, og når utløper den endelige fristen?