Husk at du etter loven har plikt til å ha et register over opplysninger om selskapets reelle rettighetshavere. Dette for å bidra til å redusere mulighetene for skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.