Vern av forretningshemmeligheter er viktig for å sikre virksomhetenes konkurransekraft. Enten som et supplement eller alternativ til andre industrielle rettigheter, herunder varemerke-, patent og designrettigheter.