Lovgiver har gitt et godt, og forhåpentligvis effektivt, instrument for håndtering av virksomheters økonomiske utfordringer, slik at unødvendige konkurser unngås.